Έκδοση αδειών αγώνων

Υποβάλλεται στην Υπηρεσία μας Αίτηση για την Άδεια Διεξαγωγής Αθλητικής Συνάντησης, η οποία θα πρέπει να φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, σφραγίδα του συλλόγου και να είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του σωματείου

Χρόνος διεκπεραίωσης: Εφόσον προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αίτηση και πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος, η θεώρηση των βιβλίων και η έναρξη της εποπτείας είναι άμεση.

Αριθμός αιτήματος: 133
Τελευταία ενημέρωση: 05-04-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1. Στους επαγγελματικούς αγώνες, πρέπει να βεβαιώνεται η καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εισιτηρίων και εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης, αν για το συγκεκριμένο άθλημα και την κατηγορία αγώνων αυτό απαιτείται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 4326/2015 (Α΄ 49), στις ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236/2015 (Β΄ 1801) και ΥΠΟΠΑΙΘ/ ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237/2015 (Β΄ 1802).

Με την K.Y.A. 329248/2021 έχει δοθεί παράταση «έως την 31η Αυγούστου 2022 και ορίζεται ως χρόνος έναρξης της υποχρέωσης εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας σε αθλητικές εγκαταστάσεις που αποτελούν έδρα ομάδας Super League 2 , η 1η Σεπτεμβρίου 2022».

2. Για τη διοργάνωση οποιασδήποτε αναμέτρησης αθλητών ή ομάδων αθλητών αθλήματος ή αγωνίσματος που καλλιεργείται από εθνική αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένου του κλασικού Μαραθωνίου και του Ημιμαραθωνίου, απαιτείται η προγενέστερη έγκριση της οικείας Ομοσπονδίας.

3. Οι αθλητικές συναντήσεις δρομικών αθλητικών δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της οικείας ομοσπονδίας, δύνανται να διοργανώνονται κατ’ εξαίρεση από φορείς, που έχουν λάβει σχετική πιστοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, χωρίς να απαιτείται η
προγενέστερη έγκριση της ομοσπονδίας. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται τα κριτήρια, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και κάθε τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα σχετικά με την πιστοποίηση φορέων από τη Γ.Γ.Α. για τη διοργάνωση δρομικών δραστηριοτήτων (Ν. 4908/2022 – άρθρο 27).

4. Για το πνευματικό άθλημα του μπριτζ (Κατηγορία IA), ως άδεια διοργάνωσης και διεξαγωγής των αθλητικών διοργανώσεων του πρώτου εδαφίου λογίζεται η απόφαση ανάθεσης ή έγκρισης της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας (Ν. 4908/2022 – άρθρο 27).

5. Εργασιακοί Αγώνες: Αρμόδια για την εποπτεία και την υποστήριξη προγραμμάτων και διοργανώσεων εργασιακού αθλητισμού είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).

5. Σχολικοί αγώνες: δεν αδειοδοτούνται από τη Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης (ρυθμίζεται αποκλειστικά από την περίπτωση Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), τα άρθρα 47 και 63 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικές πράξεις).

6. Μπορούν να αιτηθούν διεξαγωγή αγώνων όχι μόνο τα σωματεία, αλλά και επιχειρήσεις (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), ύστερα από ανάθεση ή με την έγκριση της οικείας Ομοσπονδίας.

7. Αγώνες με μηχανοκίνητα, ποδήλατα κλπ., αν διεξάγονται σε οδούς, ακολουθούν τη νομοθεσία του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Προϋποθέσεις

1. Για όλες τις κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ, Ε1, Ε2 και ΣΤ) και την κατηγορία Ζ1 για έκδοση Άδειας Διεξαγωγής Αθλητικής Συνάντησης απαιτούνται τα παραπάνω δικαιολογητικά.

2. Για τις Ειδικές Κατηγορίες Αθλητικής Εγκατάστασης (Ζ2, Η, Θ1, Θ2, Ι) και την έκδοση Άδειας Διεξαγωγής Αθλητικής Συνάντησης απαιτούνται:

Για όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις προηγείται οπωσδήποτε: Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ή του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, όπου θα δηλώνεται αιτιολογημένα η κατηγορία στην οποία εντάσσεται η εγκατάσταση.

Κατηγορία Ζ2: Προσωρινές εγκαταστάσεις ή διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων σε φυσικό περιβάλλον, όπως θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος, βουνό, ή σε δημόσιους δρόμους ή σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων. Στην ομάδα αυτή ανήκουν, επίσης, τα υπαίθρια και ημιυπαίθρια σκοπευτήρια, οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του Αεραθλητισμού καθώς και οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του μηχανοκίνητου αθλητισμού, πλην των υπαγόμενων στην ομάδα Η.

Απαιτούνται:

Þ Βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου.

Þ Έγκριση της οικείας Ομοσπονδίας που εμπεριέχει εγκεκριμένο πρόγραμμα αγώνων.

Þ Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης (ΟΤΑ κτλ) εκτός των περιπτώσεων όπου γίνεται χρήση κοινών αγαθών, όπως θαλάσσιος ή εναέριος χώρος.

Þ Σύμφωνη γνώμη από την Υπηρεσία που διαχειρίζεται ή εποπτεύει τον κοινό χώρο, όπως για αγώνες σε θάλασσα ή σε λιμάνι το Λιμεναρχείο, για αγώνες σε δασική έκταση το Δασαρχείο, για αγώνες σε πόλεις ο οικείος ΟΤΑ, για αγώνες σε οδούς η Αστυνομία, για αγώνες σε παραλία ο οικείος ΟΤΑ, για αγώνες σε εναέριο χώρο η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Þ Υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου.

Για την κατηγορία Η΄: Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (Γήπεδα γκολφ, Χιονοδρομικά κέντρα, Αυτοκινητοδρόμια, αυτοκινητοδρόμια)

Απαιτούνται:

1. Ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας εγκατάστασης από ΕΟΤ.

2. Παράλληλα απαιτούνται και όλα τα δικαιολογητικά της προηγούμενης περίπτωσης της ομάδας Ζ2.

Για τις Κατηγορίες Θ1 και Θ2: Προσωρινή διαμόρφωση εντός αθλητικής εγκατάστασης που έχουν αδειοδοτηθεί για άλλο άθλημα (Θ1 υπαίθριες- Θ2 κλειστές).

Απαιτούνται:

Þ Βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου.

Þ Έγκριση της οικείας Ομοσπονδίας που εμπεριέχει εγκεκριμένο πρόγραμμα αγώνων.

Þ Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης.

Þ Υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου.

Þ Αν ο αριθμός των θεατών υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο από την ισχύουσα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης (ή όταν η διοργάνωση γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης και ο αριθμός των θεατών υπερβαίνει τους δύο χιλιάδες (2.000), απαιτείται επιπλέον μελέτη πυροπροστασίας για την προσωρινή χρήση, εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν ισχύουν τα παραπάνω.

Για την κατηγορία Ι’: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αδειοδοτημένου ιδιωτικού γυμναστήριου ή ιδιωτικής σχολής γυμναστικής ή εντός μη αθλητικής εγκατάστασης (ξενοδοχείο, σχολείο, εκθεσιακό κέντρο κ.λ.π.).

Απαιτούνται:

Þ Όταν υπάρχει άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου ή γυμναστηρίου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα λειτουργίας ξενοδοχείου ή γυμναστηρίου.

Þ Βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου,

Þ Έγκριση της οικείας Ομοσπονδίας που εμπεριέχει εγκεκριμένο πρόγραμμα αγώνων.

Þ Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης.

Þ Υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου.

Þ Αν ο αγώνας πραγματοποιείται σε κλειστό χώρο με παρουσία θεατών ή όταν γίνεται σε υπαίθρια έκταση και ο αριθμός των θεατών υπερβαίνει τους δύο χιλιάδες (2.000), απαιτείται επιπλέον μελέτη πυροπροστασίας για την προσωρινή χρήση, εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν ισχύουν τα παραπάνω.

Σημ.: *Η κατάθεση των παραπάνω συνημμένων δικαιολογητικών ανά κατηγορία αθλητικής εγκατάστασης είναι υποχρεωτική.

**Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την αθλητική συνάντηση. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να αιτιολογείται εντός της αίτησης, το έκτακτο του θέματος, ενώ η Υπηρεσία μας ίσως να μην μπορεί να ικανοποιήσει το εν λόγω αίτημα.

Γενικές Οδηγίες:

1. Στους επαγγελματικούς αγώνες, πρέπει να βεβαιώνεται η καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εισιτηρίων και εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης, αν για το συγκεκριμένο άθλημα και την κατηγορία αγώνων αυτό απαιτείται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 4326/2015 (Α΄ 49), στις ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236/2015 (Β΄ 1801) και ΥΠΟΠΑΙΘ/ ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237/2015 (Β΄ 1802).

Με την K.Y.A. 329248/2021 έχει δοθεί παράταση «έως την 31η Αυγούστου 2022 και ορίζεται ως χρόνος έναρξης της υποχρέωσης εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας σε αθλητικές εγκαταστάσεις που αποτελούν έδρα ομάδας Super League 2 , η 1η Σεπτεμβρίου 2022».

2. Για τη διοργάνωση οποιασδήποτε αναμέτρησης αθλητών ή ομάδων αθλητών αθλήματος ή αγωνίσματος που καλλιεργείται από εθνική αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένου του κλασικού Μαραθωνίου και του Ημιμαραθωνίου, απαιτείται η προγενέστερη έγκριση της οικείας Ομοσπονδίας.

3. Οι αθλητικές συναντήσεις δρομικών αθλητικών δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της οικείας ομοσπονδίας, δύνανται να διοργανώνονται κατ’ εξαίρεση από φορείς, που έχουν λάβει σχετική πιστοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, χωρίς να απαιτείται η
προγενέστερη έγκριση της ομοσπονδίας. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται τα κριτήρια, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και κάθε τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα σχετικά με την πιστοποίηση φορέων από τη Γ.Γ.Α. για τη διοργάνωση δρομικών δραστηριοτήτων (Ν. 4908/2022 – άρθρο 27).

4. Για το πνευματικό άθλημα του μπριτζ (Κατηγορία IA), ως άδεια διοργάνωσης και διεξαγωγής των αθλητικών διοργανώσεων του πρώτου εδαφίου λογίζεται η απόφαση ανάθεσης ή έγκρισης της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας (Ν. 4908/2022 – άρθρο 27).

5. Εργασιακοί Αγώνες: Αρμόδια για την εποπτεία και την υποστήριξη προγραμμάτων και διοργανώσεων εργασιακού αθλητισμού είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).

5. Σχολικοί αγώνες: δεν αδειοδοτούνται από τη Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης (ρυθμίζεται αποκλειστικά από την περίπτωση Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), τα άρθρα 47 και 63 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικές πράξεις).

6. Μπορούν να αιτηθούν διεξαγωγή αγώνων όχι μόνο τα σωματεία, αλλά και επιχειρήσεις (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), ύστερα από ανάθεση ή με την έγκριση της οικείας Ομοσπονδίας.

7. Αγώνες με μηχανοκίνητα, ποδήλατα κλπ., αν διεξάγονται σε οδούς, ακολουθούν τη νομοθεσία του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Δικαιολογητικά

1) Αίτηση που θα πρέπει να κατατίθεται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την διεξαγωγή του αγώνα με την ακριβή επωνυμία του Σωματείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, email, με:

α) Ακριβή στοιχεία της αθλητικής συνάντησης για την οποία αιτείται η άδεια διεξαγωγής της (επωνυμία, ημερομηνία και ώρα).

β) Ακριβή στοιχεία της αθλητικής εγκατάστασης όπου πρόκειται να διεξαχθεί ο αγώνας (κατατίθεται συνημμένα η Απόφαση με την οποία έχει αδειοδοτηθεί η Αθλητική εγκατάσταση όπου πρόκειται να διεξαχθεί ο αγώνας).

2) Έγκριση της διεξαγωγής του αγώνα από την αρμόδια αναγνωρισμένη Αθλητική Ομοσπονδία ή τη διοργανώτρια αρχή (κατατίθεται συνημμένα η έγκριση) .

3) Έγγραφο παραχώρησης Αθλητικής Εγκατάστασης για τη διεξαγωγή του αγώνα και ως έδρα του συλλόγου (κατατίθεται συνημμένα το παραχωρητήριο).

Σημ.: * Η κατάθεση των παραπάνω συνημμένων δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική.

**Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την αθλητική συνάντηση. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να αιτιολογείται εντός της αίτησης, το έκτακτο του θέματος, ενώ η Υπηρεσία μας ίσως να μην μπορεί να ικανοποιήσει το εν λόγω αίτημα.

Νομοθεσία

Ν. 4479/2017 - άρθρο 20 (Α΄ 94)

Ν. 4603/2019 - άρθρο 42 (Α΄ 48)

Ν. 4908/2022 – άρθρο 27 (Α΄ 52)

Υπουργική Απόφαση 46596/2004 - άρθρο 14 (Β΄ 1793)

Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑ/ΑΕ/408113/21902/2725/603/2017 - άρθρο 20 (Β΄ 3568)

Ν. 4326/2015 (Α΄ 49)

K.Y.A. 329248/2021 (Β΄ 3903)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες

2813410225, 2813410222, 2813410212 Email: stratakou@crete.gov.gr, panagopoulou@crete.gov.gr, sifomichelakis@crete.gov.gr, n.giannadakis@crete.gov.gr