Σχεδιασμός, Κατάρτιση και Υλοποίηση του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης.

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον Σχεδιασμό, την Κατάρτιση και Υλοποίηση του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://ppa.crete.gov.gr/%cf%80%cf%80%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%83-%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b7%cf%83-2021-2025/

αναρτάται αναλυτικά η περιγραφή του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης για τον Πολίτη

Χρόνος διεκπεραίωσης: 10 Εργάσιμες ημέρες.


Αριθμός αιτήματος: 137
Τελευταία ενημέρωση: 12-04-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Δεν απαιτείται η προσέλευση του Πολίτη στην Υπηρεσία. Η διαδικασία, η οποία περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα «Εγχειρίδιο διαδικασιών» της ιστοσελίδας μας, αφορά στους φορείς υλοποίησης έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Κρήτης και επικαιροποιείται σε πραγματικό χρόνο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Προϋποθέσεις

Να έχουν πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα (ΟΠΣ ΕΠΑ και e-pde) όλοι οι συνεργαζόμενοι με την Υπηρεσία μας φορείς υλοποίησης έργων (Περιφέρεια Κρήτης, Δήμοι, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Νοσοκομειακά Ιδρύματα κ.α.). Το γραφείο ops της Υπηρεσίας μας φροντίζει για την πρόσβαση αυτή εκάστου φορέα, κατόπιν ηλεκτρονικής αιτήσεως του ίδιου μέσω επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://epa.gov.gr/?page_id=25.

Νομοθεσία

Ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://epa.gov.gr/?page_id=577, στην οποία παραπέμπεται ο Πολίτης μέσω της ιστοσελίδας μας, όπως αυτό επικαιροποιείται σε πραγματικό χρόνο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), αναπόσπαστο μέρος του οποίου αποτελεί το ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης, θεσπίστηκε με το ν. 4635/2019 (Α΄167) με σκοπό την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με το ΕΠΑ εισάγονται η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες 28134 10178 andr.kokosalis@crete.gov.gr

28134 10177 matzapetakim@crete.gov.gr