Αναζήτηση στατιστικών στοιχείων

Ενημερώνετε σε μηνιαία βάση το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ιδιωτικών Επενδύσεων, στο πλαίσιο της εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων.

Δύναται να δοθούν στοιχεία επενδύσεων σε πολίτες σύμφωνα με τα κριτήρια της δημοσιότητας που τα διέπουν.

Συμμετοχή στις επιτροπές του Κ.Ο.Σ.Ε


Αριθμός αιτήματος: 152
Τελευταία ενημέρωση: 13-04-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Ενημερώνετε σε μηνιαία βάση το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ιδιωτικών Επενδύσεων, στο πλαίσιο της εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων.

Δύναται να δοθούν στοιχεία επενδύσεων σε πολίτες σύμφωνα με τα κριτήρια της δημοσιότητας που τα διέπουν.

Συμμετοχή στις επιτροπές του Κ.Ο.Σ.Ε

Καταχώρηση των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα και παραγωγή εκτυπώσεων

Αποστολή των στοιχείων στους ενδιαφερόμενους πολίτες

Προϋποθέσεις

Όπως ορίζονται στη ισχύουσα νομοθεσία για παροχή στοιχείων προς πολίτες (κώδικάς διοικητικής διαδικασίας νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων κ.λ.π.)

Δικαιολογητικά

Όπως ορίζονται στη ισχύουσα νομοθεσία για παροχή στοιχείων προς πολίτες

Νομοθεσία

Τηρούνται οι προθεσμίες και οι διαδικασίες που περιγράφονται στους ισχύοντες νόμους βάση των οποίων προκύπτουν οι ανωτέρω αρμοδιότητες.

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστέφειας


Η επιλεγμένη υπηρεσία προσφέρεται στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου:

Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες 28134 10154 Email maria.kalaitzaki@crete.gov.gr