Διεξαγωγή αρχαιρεσιών Σωματείου,

Στο πλαίσιο ελέγχου και επικαιροποίησης στοιχείων των εποπτευόμενων φορέων αρμοδιότητάς μας, κάθε πολιτιστικό σωματείο οφείλει να φροντίζει για την κατάθεση δικαιολογητικών σύμφωνα με τα παρακάτω

Αριθμός αιτήματος: 169
Τελευταία ενημέρωση: 12-04-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Γνωστοποιείται στην Υπηρεσία μας η διεξαγωγή αρχαιρεσιών Σωματείου, με Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα φέρει τη σφραγίδα του Σωματείου και θα είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο (υπογραφή & όνομα) ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο

Δικαιολογητικά

Þ Απόσπασμα πρακτικών προκήρυξής τους από τη Γ.Σ. (ημερομηνία – εκλογή εφορευτικής επιτροπής),

Þ Πλήρη πρακτικά Εφορευτικής Επιτροπής για εκλογή Δ.Σ. και Ε.Ε. (Θεωρημένα αντίγραφα),

Þ Θεωρημένα αντίγραφο πρακτικού Δ.Σ. συγκρότησης σε Σώμα (εκλογή προεδρείου),

Þ Πίνακα με στοιχεία επικοινωνίας μελών Δ.Σ. και Ε.Ε.

(Γενικά: οι θεωρήσεις αντιγράφων πρακτικών γίνονται από τoν Γραμματέα του Δ.Σ) .

* Εάν το σωματείο δεν έχει πραγματοποιήσει Γ.Σ. αρχαιρεσιών το τρέχον έτος ενημερώνει ότι το Δ.Σ. παραμένει το ίδιο με αυτό που υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου

Νομοθεσία

Ν. 281/1914 - άρθρο 29

N. 6253/1934

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες

2813410225, 2813410222, 2813410212 Email: stratakou@crete.gov.gr, panagopoulou@crete.gov.gr, sifomichelakis@crete.gov.gr,