Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

Μετά την παραλαβή των αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων μέσω του γραφείου εξυπηρέτησης επενδυτών το τμήμα επιμελείται τη διαδικασία ανά προκήρυξη της αξιολόγησης και έκδοσης αποτελεσμάτων έγκρισης ή απόρριψης επενδυτικών σχεδίων.


Αριθμός αιτήματος: 213
Τελευταία ενημέρωση: 13-04-2022

Προϋποθέσεις

Όπως ορίζονται στους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016 και 4887/2022 (https://www.ependyseis.gr/ )

Παράβολα

Όπως ορίζονται στους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016 και 4887/2022 (https://www.ependyseis.gr/)

Δικαιολογητικά

Όπως ορίζονται στους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016 και 4887/2022 (https://www.ependyseis.gr/)

Νομοθεσία

Τηρούνται προθεσμίες και οι διαδικασίες που περιγράφονται στους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016 και 4887/2022 (https://www.ependyseis.gr/)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστέφειας


Η επιλεγμένη υπηρεσία προσφέρεται στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου:

Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες 28134 10174 Email : n.kalogiannaki@crete.gov.gr