Τροποποιήσεις επενδυτικών σχεδίων

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών δύναται να υλοποιηθούν σχετικές τροποποιήσεις τους, οι οποίες διαβιβάζονται μέσω του γραφείου εξυπηρέτησης επενδυτών, επεξεργάζονται από το τμήμα και εκδίδεται απόφαση τροποποίησης.


Αριθμός αιτήματος: 214
Τελευταία ενημέρωση: 13-04-2022

Προϋποθέσεις

Όπως ορίζονται στους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016 και 4887/2022 (https://www.ependyseis.gr/ )

Παράβολα

Όπως ορίζονται στους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016 και 4887/2022 (https://www.ependyseis.gr/)

Δικαιολογητικά

Όπως ορίζονται στους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016 και 4887/2022 (https://www.ependyseis.gr/)

Νομοθεσία

Τηρούνται προθεσμίες και οι διαδικασίες που περιγράφονται στους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016 και 4887/2022 (https://www.ependyseis.gr/)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστέφειας


Η επιλεγμένη υπηρεσία προσφέρεται στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου:

Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες 28134 10174 Email : n.kalogiannaki@crete.gov.gr