Έλεγχος και Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων

Μετά την παραλαβή των αιτήσεων των ελέγχων επενδυτικών σχεδίων μέσω του γραφείου εξυπηρέτησης επενδυτών το τμήμα επιμελείται τη διαδικασία έκδοσης αποφάσεων ελέγχου από πιστοποιημένους ελεγκτές. Στη συνέχεια παραλαμβάνει τα πορίσματα είτε των ανωτέρω ελεγκτών είτε των ορκωτών λογιστών πραγματοποιώντας τον κατά το νόμο έλεγχο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου των εκθέσεων επεξεργάζεται το σχετικό αίτημα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και εκδίδει απόφαση ολοκλήρωσης.


Αριθμός αιτήματος: 215
Τελευταία ενημέρωση: 13-04-2022

Προϋποθέσεις

Όπως ορίζονται στους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016 και 4887/2022 (https://www.ependyseis.gr/ )

Παράβολα

Όπως ορίζονται στους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016 και 4887/2022 (https://www.ependyseis.gr/ )

Δικαιολογητικά

Όπως ορίζονται στους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016 και 4887/2022 (https://www.ependyseis.gr/ )

Νομοθεσία

Τηρούνται προθεσμίες και οι διαδικασίες που περιγράφονται στους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016 και 4887/2022 (https://www.ependyseis.gr/)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστέφειας


Η επιλεγμένη υπηρεσία προσφέρεται στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου:

Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες 28134 10174 Email : n.kalogiannaki@crete.gov.gr