Καταβολή των ενισχύσεων επενδυτικών σχεδίων

Μετά την πιστοποίηση του ενδιάμεσου ελέγχου και μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ακολουθεί η διαδικασία εκταμίευσης ποσών της ενίσχυσης ή/και ενεργοποίησης ποσών της φορολογικής απαλλαγής.


Αριθμός αιτήματος: 216
Τελευταία ενημέρωση: 13-04-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Όπως ορίζονται στους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016 και 4887/2022 (https://www.ependyseis.gr/ )

Προϋποθέσεις

Όπως ορίζονται στους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016 και 4887/2022 (https://www.ependyseis.gr/ )

Παράβολα

Όπως ορίζονται στους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016 και 4887/2022 (https://www.ependyseis.gr/ )

Δικαιολογητικά

Όπως ορίζονται στους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016 και 4887/2022 (https://www.ependyseis.gr/ )

Νομοθεσία

Τηρούνται προθεσμίες και οι διαδικασίες που περιγράφονται στους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016 και 4887/2022 (https://www.ependyseis.gr/)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστέφειας


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες 28134 10174 Email : n.kalogiannaki@crete.gov.gr