Άδεια εισαγωγής ζώων εργαστηρίου (ΠΚ-ΚΑΦ-4)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΑΦ-4

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία ή ψηφιακά.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 5 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 219
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Κατατίθεται στην Υπηρεσία η αίτηση εισαγωγής και τα σχετικά δικαιολογητικά. Εκδίδεται η άδεια εισαγωγής και παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία ή αποστέλλεται μέσω e-mail.

Μέσω e-mail η άδεια αποστέλλεται στον αρμόδιο Σ.Υ.Κ.Ε. και στο αντίστοιχο Τμήμα του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Παράβολα

30 ευρώ (ηλεκτρονικό παράβολο, τύπος 4913, κατάσταση «πληρωμένο»)

Δικαιολογητικά

Η Αίτηση συνοδεύεται από :

1. Ηλεκτρονικό παράβολο 30 ευρώ ανά πιστοποίηση, τύπος 4913, κατάσταση

«πληρωμένο»

2. παραστατικά που συνοδεύουν την αποστολή των ζώων εργαστηρίου- π.χ.

συμπληρωμένο δελτίο παραγγελίας προς την εγκατάσταση προμήθειας του εξωτερικού

υγειονομικό πιστοποιητικό, ιατρικό δελτίο των ζώων ή/και βεβαίωση προμήθειας

τιμολόγιο/ απόδειξη αγοράς

δελτίο αποστολής των ζώων

σχέδιο πτήσης

ηλεκτρονική αλληλογραφία με την εγκατάσταση προμήθειας, σε περίπτωση καθυστέρησης

έκδοσης επίσημων παραστατικών

φορτωτική εμπορευμάτων / δελτίο μεταφοράς εμπορευμάτων/ πιστοποιητικό μεταφοράς ζώντων ζώων κτλ

Νομοθεσία

ΠΔ 184/1996 (ΦΕΚ Α΄137)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κρήτης


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Ελληνάκη Ειρήνη,

Τηλ.: 2810333255

e-mail: d.ktin.kdy@crete.gov.gr ellinaki@crete.gov.gr