Χορήγηση Κτηνιατρικού Υγειονομικού Πιστοποιητικού για εξαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης (ΠΚ-ΚΔΥ-4)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΔΥ-4

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Έως 24 ώρες πριν την εξαγωγή

Αριθμός αιτήματος: 224
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1.Κατάθεση αίτησης ψηφιακά μέσω της παρούσας εφαρμογής ή με επίσκεψη στην Υπηρεσία με ταυτόχρονη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και με την προϋπόθεση εγγραφής στο μητρώο εμπόρων ή αποστολής από εγκεκριμένη εγκατάσταση παραγωγής/αποθήκευσης τροφίμων

Σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας του ΥΠΑΑΤ τότε ο εξαγωγέας πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που αναφέρονται στην ΚΥΑ 68/10269/15-01-2021 ΦΕΚ 85 Β΄ και στη συνέχεια να ενημερώσει την Υπηρεσία.

2.Έλεγχος τροφίμων στην εγκεκριμένη εγκατάσταση από κτηνίατρο.

3. Πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου των τριάντα ευρώ (30€).

4. Έκδοση του κτηνιατρικού υγειονομικού πιστοποιητικού και παραλαβή αυτού από την Υπηρεσία.


Προϋποθέσεις

Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις εξαγωγής διαφοροποιούνται ανάλογα με την Τρίτη χώρα συνίσταται η επικοινωνία με την Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε αίτηση.

Παράβολα

30 ευρώ ανά πιστοποίηση

(ηλεκτρονικό παράβολο τύπος 4913, κατάσταση πληρωμένο)

Δικαιολογητικά

1. Έγγραφα ταυτοποίησης του υπεύθυνου για το φορτίο

2. Τιμολόγια αγοράς ή δελτία αποστολής ή CMR προμήθειας των προς εξαγωγή προϊόντων

3. Packing list

4. Εργαστηριακές αναλύσεις των προϊόντων κατά περίπτωση

5. Ηλεκτρονικό παράβολο 30 ευρώ, τύπος παραβόλου:4913 (κατάσταση «πληρωμένο»)

6. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται από την χώρα παραλαβής

Νομοθεσία

ΠΔ 344/1998 (ΦΕΚ 229/Α/1998).

ΚΑΝ (ΕΚ) 625/2017.

ΚΥΑ 68/10269/15-01-2021 ΦΕΚ 85 Β΄

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κρήτης


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Ελληνάκη Ειρήνη, Αντωναράκης Γεώργιος

Τηλ.: 2810333255, 2810221637

e-mail: d.ktin.kdy@crete.gov.gr ellinaki@crete.gov.gr g.antonarakis@crete.gov.gr