Αίτηση & Δήλωση καταχώρισης εμπόρου στο Μητρώο Εμπόρων ζωικών προϊόντων (ΠΚ-ΚΔΥ-2)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΔΥ-2

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 5 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 232
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Η συμπληρωμένη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στην Υπηρεσία είτε ψηφιακά είτε μετά από επίσκεψη του ενδιαφερόμενου. Η απόφαση καταχώρησης του εμπόρου στο Μητρώο παραλαμβάνεται από τον πολίτη απευθείας από την Υπηρεσία ή αποστέλλεται μέσω e-mail.

Δικαιολογητικά

1.Αίτηση – Δήλωση προς την Υπηρεσία σύμφωνα με το παράρτημα της Κ.Υ.Α. 278701/16-05-2005.

2.Αντίγραφο της δήλωσης εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα ή η διεύθυνσή του.

3.Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) μετά του αριθμού φορολογικού μητρώου.

4.Αντίγραφο του οικείου καταστατικού (όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία), θεωρημένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, Δικαστήριο ή αρμόδια Αρχή εάν πρόκειται για εταιρεία ή συνεταιρισμό.

Νομοθεσία

Κ.Υ.Α. 278701/16-05-2005 (ΦΕΚ Β'/726/30.5.2005)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κρήτης


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Ελληνάκη Ειρήνη, Αντωναράκης Γεώργιος

Τηλ.: 2810333255, 2810221637

e-mail: d.ktin.kdy@crete.gov.gr, ellinaki@crete.gov.gr, g.antonarakis@crete.gov.gr