Γενική αίτηση Δ/νσης Κτηνιατρικής - Τμήμα ΚΔΥ (ΠΚ-ΚΔΥ-1)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΔΥ-1

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 5 έως 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 233
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Η συμπληρωμένη αίτηση κατατίθεται στην Υπηρεσία είτε ψηφιακά είτε μετά από επίσκεψη του ενδιαφερόμενου. Η απάντηση παραλαμβάνεται από τον πολίτη απευθείας από την Υπηρεσία ή αποστέλλεται μέσω e-mail.

Προϋποθέσεις

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη συνίσταται η προηγούμενη τηλεφωνική ή μέσω e-mail επικοινωνία με την Υπηρεσία ώστε να προσδιορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά

Κατά περίπτωση.

Νομοθεσία

Νόμος υπ΄ αριθμ. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κρήτης


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Ελληνάκη Ειρήνη, Αντωναράκης Γεώργιος

Τηλ.: 2810333255, 2810221637

e-mail: d.ktin.kdy@crete.gov.gr, ellinaki@crete.gov.gr, g.antonarakis@crete.gov.gr