Αίτηση για την παρακολούθηση της σχολής επαγγελμάτων κρέατος (ΠΚ-ΚΔΥ-3)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΔΥ-3

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 5 έως 15 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 234
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Η συμπληρωμένη αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά κατατίθενται στην Υπηρεσία και στη συνέχεια διαβιβάζονται στην Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας με την Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών: 210- 8251875 , 210-8222518

Δικαιολογητικά

  1. φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  2. φωτοαντίγραφο τουλάχιστον απολυτηρίου Γυμνασίου ( ή απολυτηρίου Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν μέχρι το σχολικό έτος 1979-1980)

Νομοθεσία

Π.Δ. 126/2000, όπως ισχύει σήμερα.

ΠΔ 739/1980 (ΦΕΚ Α’ 184/13-08-1980)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κρήτης


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Ελληνάκη Ειρήνη, Αντωναράκης Γεώργιος

Τηλ.: 2810333255, 2810221637

e-mail: d.ktin.kdy@crete.gov.gr, ellinaki@crete.gov.gr, g.antonarakis@crete.gov.gr