Χορήγηση κτηνιατρικού υγειονομικού πιστοποιητικού για κατοικίδια ζώα (ΠΚ-ΥΖ-2)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΥΖ-2

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά.

Για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του ζώου/των ζώων στην Υπηρεσία.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 5 ημέρες από την κατάθεση της αίτησης (η έκδοση του πιστοποιητικού στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να γίνεται 24-48 ώρες πριν τη μετακίνηση του ζώου)

Αριθμός αιτήματος: 253
Τελευταία ενημέρωση: 21-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Ο αιτών παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Υπηρεσία, να ενημερώσει για τις ειδικές συνθήκες (πχ, χώρα προορισμού, τρόπος μετακίνησης κλπ.), για να του γνωστοποιηθεί αν είναι απαραίτητη η χορήγηση Πιστοποιητικού και αν αυτό μπορεί να εκδοθεί και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Ο αιτών γνωστοποιεί στην Υπηρεσία τις επίσημες απαιτήσεις της χώρας προορισμού

Υποβολή της αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά

Για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του ζώου/των ζώων στην Υπηρεσία.

Για τα κατοικίδια ζώα η έκδοση υγειονομικού πιστοποιητικού απαιτείται:

- Για Τρίτες Χώρες

- Για χώρες ΕΕ (ενδοκοινοτική διακίνηση), σε περίπτωση εμπορικού τύπου μετακίνησης (οπότε απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού TRACES)

Προϋποθέσεις

Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χώρα συνίσταται η επικοινωνία με την Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ψηφιακή πλατφόρμα εξαγωγών συνίσταται η επικοινωνία με την Υπηρεσία.

Επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τους τύπους πιστοποιητικών ανάλογα με τη χώρα προορισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ :

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/pets/3108-metakinhseis-zoon-syn

Παράβολα

30 ευρώ ανά πιστοποίηση

Ηλεκτρονικό παράβολο τύπος 4913, κατάσταση πληρωμένο

Δικαιολογητικά

  1. Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου ιδιοκτήτη
  2. Αντίγραφο του διαβατηρίου/υγειονομικού πιστοποιητικού του ζώου
  3. Ηλεκτρονικό παράβολο 30 € τύπος 4913, κατάσταση «πληρωμένο»
  4. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό ζητηθεί κατά περίπτωση, από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή

Νομοθεσία

1) Κανονισμός (ΕΕ) 576/2013

2) Κανονισμός (ΕΕ) 998/2003

3) Εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ. 3382/100752/17-9-2015 της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κρήτης


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Ελληνάκη Ειρήνη

Τηλ.: 2810333255

e-mail: d.ktin.kdy@crete.gov.gr, ellinaki@crete.gov.gr