Προσθήκη/αφαίρεση προϊόντων άδειας επαγγελματία πωλητή πλανόδιου εμπορίου

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την προσθήκη/αφαίρεση προϊόντων άδειας επαγγελματία πωλητή πλανόδιου εμπορίου

Χρόνος διεκπεραίωσης: 10 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 265
Τελευταία ενημέρωση: 12-01-2023

Προϋποθέσεις

Α) τα επιπρόσθετα προϊόντα είναι συμβατά με τα είδη που προβλέπεται να πωλούνται σύμφωνα με την Υ.Α. 9181/2022 (ΦΕΚ 433/Β/7.2.2022).

Β) τα επιπρόσθετα προϊόντα είναι συμβατά με το αντικείμενο του δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης.

Γ) προσκομίζονται η άδεια κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ του δηλούμενου προς χρήση οχήματος.

Δ)έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) έτη από την χορήγηση της άδειας στον παραγωγό πωλητή,.

Ε) έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος από την τελευταία υποβολή αντίστοιχης αίτησης .

ΣΤ) ο πωλητής έχει δηλώσει στην αρμόδια φορολογική αρχή ότι ασκεί την αντίστοιχη δραστηριότητα και έχει προστεθεί ο αντίστοιχος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο φορολογικό του προφίλ.

Δικαιολογητικά

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο αδείας

Νομοθεσία

Άρθρα 18 Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207 Α΄)

Υ.Α.21061/2022 (ΦΕΚ 980/Β΄/3.3.2022)

Υ.Α. 21057/2022 (ΦΕΚ 981/Β΄/3.3.2022)

Υ.Α. 9181/2022 (ΦΕΚ 433/Β΄/7.2.2022)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Παιδείας, Απασχόλησης & Εμπορίου


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες

Τσουρδαλάκη Αικατερίνη, Καρυωτάκης Κων/νος, Σταθάκη Μαρία ktsourdalaki@crete.gov.gr, k.kariotakis@crete.gov.gr, mstathaki@crete.gov.gr τηλ. 2813410422, 2813410452, 2813410457