Έκδοση πιστοποιητικών για εξαγωγή τροφίμων φυτικής προέλευσης σε τρίτες χώρες

Εκδίδονται ΟΤΑΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ από τη χώρα εισαγωγής για το σύνολο των τροφίμων φυτικής προέλευσης

Χρόνος διεκπεραίωσης: 2-5 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 288
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Προϋποθέσεις

Ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήματος υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία με την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που παρατίθενται στη σχετική αίτηση.

Παράβολα

-

Δικαιολογητικά

Για την ΕΚΔΟΣΗ τους θα πρέπει να αποστείλετε τα ακόλουθα:

1. Αίτηση (επισυνάπτεται) , τα πεδία 2 έως και 5 αναφέρονται και στο τέλος της συνημμένης αίτησης

2. Προφόρμα τιμολογίου ή τιμολόγιο πώλησης

3. Φωτογραφίες των προϊόντων με ευκρινή τα:

Ονομασία προϊόντος,

Βάρος,

Lot number,

Στοιχεία παρασκευαστή, κλπ.

El (εάν πρόκεται για ελαιόλαδο).

4. Packing list με τα ακόλουθα στοιχεία ανά κωδικό προϊόντος:

Ονομασία προϊόντος,

Αριθμός Παρτίδας / Lot number,

Αριθμός κιβωτίων,

Τεμάχια ανά συσκευασία,

Καθαρό βάρος kg,

Μικτό βάρος kg,

Τύπος συσκευασίας.

5. Τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος σε περίπτωση που ο παρασκευαστής – παραγωγός είναι άλλος από τον εξαγωγέα.

Νομοθεσία

  • Το με αρ. 201648/19-12-2011 έγγραφο της Δ/νσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ
  • Το με αρ. 9558/27-05-2014 έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχου Επιχειρήσεων του ΕΦΕΤ

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες