Ψυχοκοινωνική στήριξη ευάλωτων ομάδων

α) Ψυχοκοινωνική στήριξη όσων εμπλέκονται στους Θεσμούς της Αναδοχής-Υιοθεσίας-Αναζήτησης ριζών, καθώς και για όσους συμμετέχουν στα κοινωνικά προγράμματα της υπηρεσίας μας (κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φροντιστήριο, κοινωνικός αθλητισμός), β) Συμμετοχή σε ομάδες (αυτογνωσίας, συμβουλευτικής ψυχικής υγείας ή ομάδες γονέων).

Χρόνος διεκπεραίωσης: Για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί

Αριθμός αιτήματος: 297
Τελευταία ενημέρωση: 31-05-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.

Προϋποθέσεις

Εμπλοκή στους θεσμούς Αναδοχής-Υιοθεσίας-Αναζήτησης Ριζών και συμμετοχή στα κοινωνικά προγράμματα που εφαρμόζει η υπηρεσία μας.

Δικαιολογητικά

Αίτηση

1. Φωτ/φο Αστυνομικής . Ταυτότητας

2. Υπεύθυνη δήλωση προσωπικών δεδομένων (παρέχεται από την Υπηρεσία μας)

Νομοθεσία

Ν. 4538/2018
Ν. 2447/1996
ΦΕΚ 762/ΤΒ΄/26-2-2021

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Υγείας   Δ/νση: Τηλέμαχου Πλεύρη 2

Για περισσότερες πληροφορίες