Άδεια διενέργειας εράνων και λαχειοφόρων αγορών σε επίπεδο ΠΕ Ηρακλείου

Φορείς Παροχής Υπηρεσίων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας ειδικώς πιστοποιημένοι.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 1 εβδομάδα

Αριθμός αιτήματος: 339
Τελευταία ενημέρωση: 15-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Συλλογή ποσών για φιλανθρωπικούς κοινωνικούς ανθρωπιστικους σκοπούς.

Δικαιολογητικά

1) Αίτηση του Φορέα.2) Καταστατικό του Φορέα εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο.

3) Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου με : Την ημερομηνία διεξαγωγής της Λαχειοφόρου Αγοράς και της Κλήρωσης

Την περιγραφή των προς κλήρωση αντικειμένων

Την επωνυμία της αίθουσας- σε περίπτωση διεξαγωγής σε κλειστό χώρο

Τον σκοπό που θα διατεθούν τα έσοδα

Τον αριθμό των λαχείων και την αξία τους

4) Τα κουπόνια του Εράνου ή της Λαχειοφόρου Αγοράς προκειμένου να σφραγισθούν από την υπηρεσία.

Μετά την παρέλευση μηνός από την διεξαγωγή του εράνου ή της λαχειοφόρου αγοράς, ο Σύλλογος ή το Σωματείο αποδίδει λογαριασμό στην Υπηρεσία μας προσκομίζοντας κάθε αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με τις δαπάνες, συγκεκριμένα:

Αποδείξεις των νομίμων εξόδων για την αγορά κληρωθέντων αντικειμένων

Λοιπα στοιχεία

Πρακτικό κληρώσεως των αντικειμένων της λαχειοφόρου αγοράς με την κατάσταση που να εμφανίζει τα ονοματεπώνυμα και τις δ/νσεις των τυχερών.

Πρακτικό Δ.Σ. περί οικονομικών αποτελεσμάτων της λαχειοφόρου αγοράς

Κατάλογο των κληρωθέντων και μη παραληφθέντων αντικειμένων από τους τυχερούς .

Προσοχή!!!Tα κουπόνια στο πίσω μέρος τους θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη

Φυλλομετρήθηκε και βρέθηκε να έχει………..σελίδες από το ……έως ………..

Θα χρησιμοποιηθεί από το Σύλλογο ………………………ως κουπόνι λαχειοφόρου αγοράς της εκδήλωσης της ………… στο ……………………………..

Ηράκλειο ………..

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Υγείας   Δ/νση: Τηλέμαχου Πλεύρη 2

Για περισσότερες πληροφορίες, 2813410705