Αίτηση για Ένταξη σε Κοινωνικό Παντοπωλείο

Κοινωνικά Προγράμματα για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (με οικονομικά-κοινωνικά κριτήρια).

Χρόνος διεκπεραίωσης: 1-2 φορές/έτος

Αριθμός αιτήματος: 340
Τελευταία ενημέρωση: 21-06-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Το πρόγραμμα αναφέρεται σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση

2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό σημείωμα

5. Έντυπο Ε1 και Ε9

προαιρετικά δικαιολογητικά:

1. Ιατρική γνωμάτευση

2. Βεβαίωση ανεργίας

3. Απόφαση επιμέλειας

4. Ενοικιαστήριο/απόδειξη πληρωμής στεγαστικού δανείου Α΄ κατοικίας


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Υγείας   Δ/νση: Τηλέμαχου Πλεύρη 2

Για περισσότερες πληροφορίες, 2813-410.734, -6