Αίτηση για Ένταξη σε Κοινωνικό Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Κοινωνικά Προγράμματα για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (με οικονομικά-κοινωνικά κριτήρια).

Χρόνος διεκπεραίωσης: εντός διμήνου από την υποβολή της αίτησης

Αριθμός αιτήματος: 341
Τελευταία ενημέρωση: 21-06-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδιωτικά φροντιστήρια: α) Ξένων Γλωσσών (για όλες τις τάξεις) και β) Μέσης Εκπαίδευσης (για την Γ΄ Λυκείου), δωρεάν, καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Ξένων Γλωσσών Ν. Ηρακλείου και τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης, που συμμετέχουν σε εθελοντική βάση.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση

2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό σημείωμα

5. Έντυπο Ε1 και Ε9

προαιρετικά δικαιολογητικά:

1. Ιατρική γνωμάτευση

2. Βεβαίωση ανεργίας

3. Απόφαση επιμέλειας

4. Ενοικιαστήριο/απόδειξη πληρωμής στεγαστικού δανείου Α΄ κατοικίας


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Υγείας   Δ/νση: Τηλέμαχου Πλεύρη 2

Για περισσότερες πληροφορίες, 2813-410.734, -6