Αίτηση για Ένταξη σε Προγράμματα Κοινωνικού Αθλητισμού

Κοινωνικά Προγράμματα για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (με οικονομικά-κοινωνικά κριτήρια).

Χρόνος διεκπεραίωσης: εντός διμήνου από την υποβολή της αίτησης

Αριθμός αιτήματος: 342
Τελευταία ενημέρωση: 21-06-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα εκμάθησης αθλήματος σε Αθλητικά Σωματεία της Π.Ε. Ηρακλείου. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα Αθλητικά Σωματεία της Π.Ε. Ηρακλείου, που συμμετέχουν σε εθελοντική βάση.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση

2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό σημείωμα

5. Έντυπο Ε1 και Ε9

προαιρετικά δικαιολογητικά:

1. Ιατρική γνωμάτευση

2. Βεβαίωση ανεργίας

3. Απόφαση επιμέλειας

4. Ενοικιαστήριο/απόδειξη πληρωμής στεγαστικού δανείου Α΄ κατοικίας


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Υγείας   Δ/νση: Τηλέμαχου Πλεύρη 2

Για περισσότερες πληροφορίες, 2813-410.734, -6