Διαδικασία επιφανειακής σφράγισης ή καταστροφής ανενεργού σημείου υδροληψίας

Το τμήμα Υδροοικονομίας, Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Περιφέρεια Κρήτης παρευρίσκεται και επιβλέπει σε συνεργασία με τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης την διαδικασία επιφανειακής σφράγισης ή καταστροφής ανενεργού σημείου υδροληψίας.


Αριθμός αιτήματος: 348
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1. Έγγραφη αναγγελία προς τη Δ/νση Υδάτων και την Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης από τον ιδιοκτήτη του ανενεργού σημείου υδροληψίας τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια των εργασιών σφράγισης.

2. Παρουσία κατά την διάρκεια της διαδικασίας σφράγισης .

3. Σύνταξη πρακτικού σφράγισης ή καταστροφής.

Νομοθεσία

Η με αρ. 146896/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014) με θέμα: «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος όπως και όπως συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει (101123/15 ΚΥΑ ΦΕΚ 1435 Β, 140424/17 ΚΥΑ ΦΕΚ 814 Β).Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες