Διαδικασία ελέγχου σημείου υδροληψίας μετρά από καταγγελία

Το τμήμα Υδροοικονομίας, Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Περιφέρεια Κρήτης , ελέγχει σημεία υδροληψίας, μετά από κατάθεση επώνυμης αιτιολογημένης καταγγελίας.


Αριθμός αιτήματος: 349
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1. Κατάθεση επώνυμης αιτιολογημένης καταγγελίας.

2. Έλεγχος καταγγελίας /αυτοψία.

3. Σύνταξη έκθεσης αυτοψίας-βεβαίωσης παράβασης και αποστολή της έκθεσης στη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την ολοκλήρωση της υπόλοιπης διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπ’ αρ.146896/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014) όπως ισχύει.

Νομοθεσία

Η με αρ. 146896/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014) με θέμα: «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος όπως και όπως συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει (101123/15 ΚΥΑ ΦΕΚ 1435 Β, 140424/17 ΚΥΑ ΦΕΚ 814 Β).

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες