Αίτηση νέας σύνδεσης θερμοκηπίου

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις καρτέλες Πρόσβαση & Επικοινωνία και Ψηφιακή υποβολή.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 371
Τελευταία ενημέρωση: 17-06-2022

Παράβολα

3787 (50 €)

Δικαιολογητικά

1. Απόφαση έγκρισης τύπου Θερμοκηπίου

2. Βεβαίωση από την κατασκευαστική εταιρία ότι έχει κατασκευάσει το θερμοκήπιο σύμφωνα με την έγκριση τύπου με αναλυτική περιγραφή στα τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής του

θερμοκηπίου (Διαστάσεις

κατασκευαστικής μονάδας & αναλυτική περιγραφή του πλευρικού και του

αερισμού οροφής) & ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ .

3. Τίτλοι ιδιοκτησίας (Ε1 & Ε9, συμβόλαια, ΟΣΔΕ, ενοικιαστήριο 9ετίας τουλάχιστον)

4. Τοπογραφικό διάγραμμα ή

Αεροφωτογραφία ψηφιοποίησης

ΟΠΕΚΕΠΕ ή Απόσπασμα

Ορθοφωτοχάρτου Εθν. Κτηματολογίου

5. Βεβαίωση από την πολεοδομία ότι είναι εκτός ορίων σχεδίου πόλεως ή απέχει τουλάχιστον 50μ από αυτά και ότι δεν ανήκει σε περιοχή απαγορευμένη λόγω ΣΧΟΑΠ και ότι δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας και ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση θερμοκηπίου .


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες 2813407960 giannadakiste@crete.gov.gr