Αίτηση χορήγησης ταινιών ελέγχου

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο ψηφιακά, στην ψηφιακή υπηρεσία «Δήλωση Παραγωγής Οίνου, Επεξεργασίας ή Εμπορίας και Αποθεμάτων»

Χρόνος διεκπεραίωσης: 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 390
Τελευταία ενημέρωση: 28-06-2022

Παράβολα

ΚΩΔ. 1772


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες 2813407918-916 , emkonios@crete.gov.gr , tavernaraki@crete.gov.gr