Αίτηση -υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στο μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων παραγωγής ΠΟΠ, ΠΓΕ, ποικιλτικών οίνων

Χρόνος διεκπεραίωσης: 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 393
Τελευταία ενημέρωση: 28-06-2022

Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες 2813407918-916 , emkonios@crete.gov.gr , tavernaraki@crete.gov.gr