Υποβολή παράβολου εξόφλησης τμήματος εξαγοράς -Άρθρο 23 Ν 4061-2012

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις καρτέλες Πρόσβαση & Επικοινωνία και Ψηφιακή υποβολή.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 50 ημέρες


Αριθμός αιτήματος: 418
Τελευταία ενημέρωση: 30-06-2022

Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες 2813407946, 947, ΚΟΥΒΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΓΙΡΒΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

kouvidakie@crete.gov.gr, girvalakis-g@crete.oov.gr