Οργανώσεις Παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών


Αριθμός αιτήματος: 433
Τελευταία ενημέρωση: 07-07-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Οι υποβολές των σχετικών αιτήσεων γίνονται μέσα από ειδικές πλατφόρμες και όχι στην υπηρεσία μας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται σε εξειδικευμένους γεωργικούς συμβούλους (μελετητές).

Νομοθεσία

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/oporokipeytika/287-nopa-oporokipeytika

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες