Βεβαίωση έργου εκσκαφής

Αριθμός αιτήματος: 445
Τελευταία ενημέρωση: 02-08-2022

Προϋποθέσεις

Προϋπόθεση για την χορήγηση της Βεβαίωσης είναι να έχουν εξοφληθεί τα τέλη χρήσης όλων των προηγούμενων ετών καθώς και του τρέχοντος έτους και να μην έχει εκδοθεί για το ίδιο Μ.Ε. άλλη Βεβαίωση.

Έργο εκσκαφής μπορούν να εκτελέσουν τα ακόλουθα Μ.Ε.:

  1. Εκσκαφείς
  2. Εκσκαφείς – Φορτωτές
  3. Γερανοί - Εκσκαφείς
  4. Ερπυστριοφόροι Φορτωτές
  5. Ελαστιχοφόροι Φορτωτές με Ρ>=100PS

Μ.Ε. Πολλαπλών λειτουργιών, εφόσον στην Έγκριση Τύπου αναφέρεται και η δυνατότητά τους να λειτουργούν και ως Μ.Ε. των ανωτέρω 1,2,3, 4 & 5 κατηγοριών.

Νομοθεσία

Αρθ.19 (1.1) της ΚΥΑ 21687/16 (ΦΕΚ 3276/Β΄/12-10-16).

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες