Αναγραφή Άδεια Κυκλοφορίας του ΜΕ ή ΙΧ νέου αριθμού σειράς (του ίδιου τύπου και ισχύος Κινητήρα)

Αριθμός αιτήματος: 451
Τελευταία ενημέρωση: 02-08-2022

Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες