Ενημέρωση Άδειας λόγω Αποπληρωμής του ΜΕ, ΙΧ

Αριθμός αιτήματος: 453
Τελευταία ενημέρωση: 02-08-2022

Δικαιολογητικά

1. Εξοφλητικό Τιμολόγιο ή Βεβαίωση Τραπέζης

για την αποπληρωμή του LEASING ή

Υ.Δ. του Πωλητή περί Άρση Παρακράτησης

2. Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες