ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ

Οικονομική ενίσχυση με μορφή επιδότησης επιτοκίου, δανείου μου για αγορά γης

Χρόνος διεκπεραίωσης: 30 ΗΜΕΡΕΣ

Αριθμός αιτήματος: 464
Τελευταία ενημέρωση: 01-02-2023

Δικαιολογητικά

1. Βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου ότι συντρέχει στο πρόσωπό μου η ιδιότητα του Νέου Γεωργού.

2. Γεωργοοικονομική μελέτη (2 αντίγραφα).

3. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

4. Συμβόλαιο αγοράς των αγροτεμαχίων ή υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του προς αφορά αγροκτήματος, και εντός 30 ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου θα προσκομίσω το σχετικό αντίγραφο.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΗ https://www.crete.gov.gr/employee-phones/