Συνδιοργάνωση - χρηματοδότηση αθλητικής εκδήλωσης

Αριθμός αιτήματος: 173
Τελευταία ενημέρωση: 06-04-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1. Μετά την έγκριση της εκδήλωσης από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης, η διαδικασία έκδοσης τιμολογίων από προμηθευτές γίνεται πάντα έπειτα από συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως αναγράφεται στον πίνακα αποδεκτών της αίτησης και συγκεκριμένα:

- Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου,

κ. Στρατάκου Θεοδώρα τηλ. 2813410222, 2813410225

- Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Χανίων,

κ. Ζομπανάκη Αικατερίνη, τηλ. 2821340150

- Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ρεθύμνου,

κ. Παλτατσίδης Σταύρος, τηλ.2831340801

- Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Λασιθίου,

κ. Σουργιαδάκη Ειρήνη, τηλ. 2841340383.

2. Για την επιλεξιμότητα των δαπανών και για τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα δοθούν οδηγίες από τα αρμόδια παραπάνω Τμήματα. Δεν καλύπτονται δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες.

3. Στο έντυπο υλικό (προσκλήσεις, αφίσες, banners, κ.ά.) ή όπου αλλού είναι εφικτό, θα πρέπει να αναγράφεται και να αναφέρεται ο συνδιοργανωτής Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ καθώς και το λογότυπο της Περιφέρειας Κρήτης ( το οποίο θα σας αποστέλλεται με email).

4. Το αίτημα για συνδιοργάνωση πρέπει να υποβάλλεται στην Υπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μέρες πριν την εκδήλωση.

5. Το καταστατικό του Συλλόγου θα πρέπει να περιλαμβάνει στους «σκοπούς», τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

Δικαιολογητικά

1. Καταστατικό Νομικού προσώπου

2. Αναλυτικό Πρόγραμμα της Εκδήλωσης

3. Βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας για την καταλληλότητα & ασφάλεια του χώρου για τις κατηγορίες Ζ & Ι ή Άδεια λειτουργίας – Βεβαίωση καταλληλότητας εγκατάστασης για τις υπόλοιπες κατηγορίες ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι η εκδήλωση δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες

2813410212