Έγκριση πραγματοποίησης πρωτοκόλλου διαδικασιών σε ζώα σύμφωνα με το Π.Δ.56/2013 (ΠΚ-ΚΑΦ-3 Α, Β)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΑΦ-3 Α,Β

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην υπηρεσία ή ψηφιακά.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 10 έως 40 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 212
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Ο ενδιαφερόμενος μελετά το Π.Δ. 56/2013 (ΦΕΚ106 Α΄) προκειμένου:

α) Να συμπληρώσει την Αίτηση Αδειοδότησης Πρωτοκόλλου και τη Μη Τεχνική Περίληψη Πρωτοκόλλου και να τις καταθέσει στην Επιτροπή Αξιολόγησης Πρωτοκόλλων της εγκατάστασης στην οποία θα διενεργήσει την ή τις διαδικασίες, αλλά και

β) Να γνωρίζει επακριβώς τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις.

Μετά την έγκριση από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρωτοκόλλων και με συνημμένη τη γνωμάτευση αυτής, καταθέτει τη διορθωμένη αίτηση και μη τεχνική περίληψη στην Υπηρεσία

Η άδεια πρωτοκόλλου παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία ή αποστέλλεται μέσω e-mail.

Προϋποθέσεις

Ο μέγιστος χρόνος διεκπεραίωσης για πλήρη & ορθή αίτηση συνοδευόμενη από θετική γνωμάτευση της επιτροπής αξιολόγησης πρωτοκόλλων προβλέπεται από το ΠΔ 56/2013, άρθρο 40 και είναι 40 ημέρες. Ο αναμενόμενος χρόνος διεκπεραίωσης για πλήρη & ορθή αίτηση συνοδευόμενη από θετική γνωμάτευση της επιτροπής αξιολόγησης πρωτοκόλλων είναι 10 ημέρες

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση αδειοδότησης πρωτοκόλλου

2. Μη τεχνική περίληψη

3. Εισήγηση Επιτροπής Αξιολόγησης Πρωτοκόλλων της εγκατάστασης στην οποία θα πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες στα ζώα.

Νομοθεσία

ΠΔ 56/2013 (ΦΕΚ106 Α΄), Άρθρα 35 έως 44

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κρήτης


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Ελληνάκη Ειρήνη,

Τηλ.: 2810333255

e-mail: d.ktin.kdy@crete.gov.gr ellinaki@crete.gov.gr