Έγκριση σύστασης Επιτροπής Αξιολόγησης ερευνητικών πρωτοκόλλων (ΠΚ-ΚΑΦ-2)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΑΦ-2

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία ή ψηφιακά.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 10 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 218
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Για την αδειοδότηση των πρωτοκόλλων και την εκτέλεσή τους απαιτείται η προηγούμενη θετική αξιολόγηση αυτών.

Για την αξιολόγηση των πρωτοκόλλων συγκροτείται σε κάθε εγκατάσταση χρήσης, με ευθύνη του υπεύθυνου αυτής, επιτροπή αξιολόγησης των πρωτοκόλλων, αποτελούμενη από:

1) έναν επιστήμονα βιοϊατρικής έρευνας, ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,

2) τον υπεύθυνο κτηνίατρο του άρθρου 24 του Π.Δ. 56/2013, με τον αναπληρωτή του,

3) έναν βιοστατιστικολόγο, με τον αναπληρωτή του

Τα στοιχεία των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών της επιτροπής γνωστοποιούνται στην αρμόδια περιφερειακή αρχή, συνοδευόμενα από:

α) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη τους και

β) τα βιογραφικά τους σημειώματα.

Η αρμόδια περιφερειακή αρχή, με απόφασή της εγκρίνει την επιτροπή.

Η απόφαση έγκρισης της σύστασης επιτροπής αξιολόγησης πρωτοκόλλων αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία ή αποστέλλεται μέσω e-mail.

Δικαιολογητικά

  • Απόφαση σύστασης της επιτροπής αξιολόγησης ερευνητικών πρωτοκόλλων από την εγκατάσταση χρήσης με τα στοιχεία των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών της επιτροπής
  • Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη τους
  • Τα βιογραφικά τους σημειώματα.

Νομοθεσία

ΠΔ 56/2013 (ΦΕΚ106 Α΄), Άρθρα 37 έως 38

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κρήτης


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Ελληνάκη Ειρήνη,

Τηλ.: 2810333255

e-mail: d.ktin.kdy@crete.gov.gr ellinaki@crete.gov.gr