Θεώρηση μητρώου αποστολών αποστολέα, μεταφορέα ή παραλήπτη ζωικών υποπροϊόντων/παράγωγων προϊόντων σύμφωνα με την Υ.Α.612/118658 (ΦΕΚ 1983 Β΄/23-05-2020) (ΠΚ-ΚΔΥ-ΖΥΠ-5)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΔΥ-ΖΥΠ-5

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 5 έως 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 251
Τελευταία ενημέρωση: 21-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Η συμπληρωμένη αίτηση μαζί με το Μητρώο, το οποίο πρέπει να διαθέτει αριθμημένες σελίδες, κατατίθεται στην Υπηρεσία προς θεώρηση. Ο αιτών ειδοποιείται τηλεφωνικά μόλις θεωρηθεί το Μητρώο και το παραλαμβάνει από την Υπηρεσία.

Προϋποθέσεις

Η μορφή που πρέπει να έχει το Μητρώο διαφοροποιείται ανάλογα με το αν πρόκειται για αποστολέα, παραλήπτη ή μεταφορέα ζωικών υποπροϊόντων ή παραγώγων προϊόντων. Για την προμήθεια του προτύπου που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την Υπηρεσία.

Δικαιολογητικά

Εφόσον δεν πρόκειται για την πρώτη θεώρηση, κατατίθεται μαζί με την αίτηση αντίγραφο της τελευταίας συμπληρωμένης αριθμημένης σελίδας του προηγούμενου θεωρημένου μητρώου

Νομοθεσία

-Ευρωπαϊκοί κανονισμοί : 1069/2009/ΕΚ, 142-2011/ΕΕ

-ΥΑ 612/118658/23.05.2020 (ΦΕΚ Β΄1983/2020)

-εγκύκλιος ΥΠΑΑΤ με αριθμ. 323884/31-12-2004

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κρήτης


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Ελληνάκη Ειρήνη

Τηλ.: 2810333255

e-mail: d.ktin.kdy@crete.gov.gr, ellinaki@crete.gov.gr