Χορήγηση αριθμού καταχώρισης για διαχείριση ΖΥΠ σύμφωνα με τον κανονισμό 1069/2012/ΕΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΑ 612/118658 (ΦΕΚ Β΄1983/2020) (ΠΚ-ΚΔΥ-ΖΥΠ-4)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΔΥ-ΖΥΠ-4

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία ή ψηφιακά.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 20 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 252
Τελευταία ενημέρωση: 21-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Πριν από την έναρξη των εργασιών τους, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση αριθμού καταχώρισης. Η συμπληρωμένη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά από επίσκεψη του ενδιαφερόμενου ή ψηφιακά.

Ύστερα από την υποβολή της αίτησης που αφορά σε καταχώριση μονάδας διαχείρισης ή δραστηριότητας και εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τον βαθμό επικινδυνότητας της μονάδας ή δραστηριότητας, πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος στη μονάδα. Με απόφαση της Υπηρεσίας χορηγείται ο αριθμός καταχώρισης και καταχωρίζεται η μονάδα στο σχετικό μητρώο.

Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση ή έλλειψη δικαιολογητικών, ενημερώνεται άμεσα και εγγράφως ο ενδιαφερόμενος αναφορικά με τους λόγους απόρριψης του αιτήματος.

Η απόφαση αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία.

Προϋποθέσεις

Η αίτηση αφορά στις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων:

· Ελαιοχημικές μονάδες

· Μονάδες χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων

για σκοπούς εκτός τροφικής αλυσίδας

o Αίμα, προϊόντα αίματος, ιατρικά βοηθήματα

o Αίμα και προϊόντα αίματος ιπποειδών

o Δορές, δέρματα και τα προϊόντα τους, βυρσοδεψεία

o Κυνηγετικά τρόπαια, τρόπαια για ταρίχευση και άλλα παρασκευάσματα

o Μαλλί, τρίχες, τρίχες χοίρων, φτερά, μέρη φτερών και πούπουλα

o Υποπροϊόντα μελισσοκομίας

o Οστά, προϊόντα με βάση τα οστά, κέρατα, προϊόντα με βάση τα κέρατα, χηλές και προϊόντα με βάση τις χηλές

o Γάλα, προϊόντα με βάση το γάλα, παράγωγα προϊόντα γάλακτος, πρωτόγαλα, προϊόντα με βάση το πρωτόγαλα

· Λοιπές επιχειρήσεις παρασκευής

o Επιχειρήσεις παρασκευής καλλυντικών προιόντων

o Επιχειρήσεις παρασκευής ιατρικών βοηθημάτων

o Επιχειρήσεις παρασκευής ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων που

o χρησιμοποιούνται για διάγνωση in vitro

o Επιχειρήσεις παρασκευής κτηνιατρικών φαρμάκων

o Επιχειρήσεις παρασκευής φαρμάκων

o Εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται ενδιάμεσα προϊόντα

o Άλλες επιχειρήσεις (μονάδες παραλαβής εισαγόμενων λιπών, εργοστάσια

o παραλαβής φωτογραφικής ζελατίνης)

o Έμποροι

o Μεταφορείς

o Καταχωρημένοι έμποροι

o Χώροι διάθεσης

· qΝεκροταφεία ζώων συντροφιάς και ιπποειδών

· qΧώροι καύσης ή ταφής ζωικών υποπροϊόντων (απόμερες περιοχές)

· oΑγροκτήματα (διασπορά οργανικών λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών)

Η Απόφαση χορήγησης αριθμού καταχώρησης εμπόρου ζωικών υποπροϊόντων ή παραγώγων προϊόντων ισχύει για 3 έτη.

Δικαιολογητικά

1. Αντίγραφο της βασικής άδειας λειτουργίας της επιχείρησης

2. Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του κανονισμού 142/2011/ΕΕ παράρτημα IX κεφάλαιο (ανάλογα με την δραστηριότητα.)

3. Προσκόμιση καταλόγου με τους προμηθευτές και τους πελάτες της επιχείρησης

4. Τεχνική περιγραφή της δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στη δυναμικότητα, την κατηγορία, το είδος και την μέση ημερήσια ποσότητα των ζωικών υποπροϊόντων ή των παράγωγων προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη και παράγονται ως τελικά προϊόντα, καθώς και τα διαγράμματα ροής της παραγωγικής διαδικασίας με ειδική επισήμανση επί αυτών της παραγωγής και του τρόπου διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων.

5. Γενικό Σχεδιάγραμμα (κάτοψη) της μονάδας με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και με περιγραφή και αποτύπωση της διάταξης του τεχνικού εξοπλισμού, συσκευών και οργάνων, στο χώρο και της ροής των ζωικών υποπροϊόντων

Νομοθεσία

Ευρωπαϊκοί κανονισμοί : 1069/2009/ΕΚ, 142-2011/ΕΕ.

-ΥΑ 612/118658/23.05.2020 (ΦΕΚ Β΄1983/2020)

- Εγκύκλιοι ΥΠΑΑΤ 1568/45937/12-4-2012 και 1028/34552/24-03-2015

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κρήτης


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Ελληνάκη Ειρήνη

Τηλ.: 2810333255

e-mail: d.ktin.kdy@crete.gov.gr, ellinaki@crete.gov.gr