Απαλλαγή από καταβολή τέλους για άδεια παραγωγού/επαγγελματία πωλητή πλανόδιου εμπορίου

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Απαλλαγή από καταβολή τέλους για άδεια παραγωγού επαγγελματία / πωλητή πλανόδιου εμπορίου

Χρόνος διεκπεραίωσης: 10 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 262
Τελευταία ενημέρωση: 12-01-2023

Προϋποθέσεις

Α) λόγοι ανωτέρας βίας

Β) φυσική ή άλλη καταστροφή,

Γ) εξάντληση αποθεμάτων

Παράβολα

Αρθρο 24 Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207 Α΄)

Υ.Α.21061/2022 (ΦΕΚ 980/Β΄/3.3.2022)

Υ.Α. 21057/2022 (ΦΕΚ 981/Β΄/3.3.2022)

Δικαιολογητικά

α) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

β) Υπεύθυνη δήλωση από την οποία προκύπτει ότι συνέτρεξαν λόγοι ανωτέρας βίας, φυσική ή άλλη καταστροφή ή εξάντληση αποθεμάτων


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες

Τσουρδαλάκη Αικατερίνη, Καρυωτάκης Κων/νος, Σταθάκη Μαρία ktsourdalaki@crete.gov.gr, k.kariotakis@crete.gov.gr, mstathaki@crete.gov.gr τηλ. 2813410422, 2813410452, 2813410457