ΤΠΦΕ - Έγκριση Λειτουργίας Μονάδας Τροφίμων Οικοτεχνικής Παρασκευής και Εγγραφής στο Κ.Η.Μ.Ο.

Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση έγκρισης Λειτουργίας Μονάδας Τροφίμων Οικοτεχνικής Παρασκευής και Εγγραφής στο Κ.Η.Μ.Ο. (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας), δείτε "Αναλυτική Περιγραφή".

Η υποβολή της αίτησής σας πραγματοποιείται μέσω της Ηλε­κτρονικής Εφαρμογής του ΚΗΜΟ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr).

Χρόνος διεκπεραίωσης: Μέχρι πενήντα (50) ημέρες από την κατάθεση στην Υπηρεσία της σχετικής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Αριθμός αιτήματος: 291
Τελευταία ενημέρωση: 15-03-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΒΗΜΑ 1ο: Κατεβάστε και συμπληρώστε το αντίστοιχο έντυπο της Αίτησης.

ΒΗΜΑ 2ο: Εξασφαλίστε όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΒΗΜΑ 3ο: Υποβάλετε το αίτημά σας μέσω της Ηλε­κτρονικής Εφαρμογής του ΚΗΜΟ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr).

Ως Προϊόντα οικοτεχνικής παρασκευής χαρακτηρίζονται εκείνα που παράγονται από τη μεταποίηση μικρής κλίμακας αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής από τον επαγγελματία αγρότη, στη μονάδα προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής.

1. Τα είδη των προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής είναι:

Α. Προϊόντα δημητριακών π.χ. πλιγούρι, μπομπότα.

Β. Αρτοσκευάσματα π.χ. παξιμάδια φρυγανιές, αρτίδια, σταφιδόψωμα, κριτσίνια, βουτήματα, λουκουμάδες με μέλι, κουλούρια, λαγάνες, διπυρίτης άρτος (γαλέτα) φύλλο κρούστας, σφολιάτα, πίτες (αλμυρές και γλυκές).

Γ. Ζυμαρικά π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες, λαζάνια, ξυνόχονδρος.

Δ. Γλυκίσματα π.χ. χαλβάς με σιμιγδάλι, σάμαλι, ραβανί.

Ε. Προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, π.χ. γλυκά κουταλιού, μαρμέλαδες, κομπόστες, ζελέ φρούτων, γλυκά αλείμματα και γλυκές πάστες φρούτων και λαχανικών, φρουι γλασέ, πετιμέζι, μουσταλευριά, αμυγδαλωτά, εργολάβους, χαρουπόμελο, προϊόντα από σουσάμι.

ΣΤ. Προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα που έχουν προστεθεί αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια έλαια, κ.α. σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων.

Ζ. Προϊόντα φυτικής προέλευσης διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι, επιτραπέζιες ελιές, πάστες ελιάς, τουρσιά, σάλτσες.

Η. Αποξηραμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωματικά φυτά.

Θ. Προϊόντα με μέλι που έχουν προστεθεί ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκος κ.α. τρόφιμα.

Ι. Γαλακτοκομικά προϊόντα, π.χ. τυρί, βούτυρο, γιαούρτι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη με αριθμ. 3724/162303/22.12.14 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3438/Β/2014).

ΙΑ. Λοιπά τρόφιμα, π.χ. ξύδι, χυμοί φρούτων και λαχανικών σε συσκευασία έως ενός (1) λίτρου.

ΙΒ. Προϊόντα σαπωνοποιίας από ελαιόλαδο.

Η χορηγούμενη βεβαίωση εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας από την Υπηρεσία μας ισχύει για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσή της.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτησή σας, είναι η Περιφέρεια Κρήτης και το ΥΠΑΑΤ. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 του Ν.2690/1999 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του αιτήματος του πολίτη και στη συνέχεια για σκοπούς αρχειοθέτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα (α) πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν (β) να ζητήσει την διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και την λήψη αντιγράφων σε κοινώς αναγνώσιμο μορφότυπο (δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Προϋποθέσεις

Για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στην Ηλε­κτρονική Εφαρμογή του ΚΗΜΟ, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr). Η Αίτηση Εγγραφής υπέ­χει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (Α΄75) και σε αυτήν οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τα στοιχεία των περ. α΄ έως και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8, που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΟ, καθώς και ότι τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Η Δ.Α.A.Κ. της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει η μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και στην οποία έχει ορισθεί υπεύθυνος για το ΚΗΜΟ, ενημερώνε­ται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΚΗΜΟ, για την υποβολή της Αίτησης Εγγραφής.

Ο αιτών υποβάλλει τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 στην αρμόδια Δ.Α.A.Κ. εντός είκοσι (20 ) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής. Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. διενεργεί διοικητικό έλεγχο των στοιχείων του άρθρου 8 που δηλώνονται στην Αίτηση Εγγραφής, με τα στοιχεία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του N. 3874/2010 (Α΄151), όπως ισχύει, καθώς και με τα στοιχεία που είναι δηλωμένα στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).

Η αρμόδια Δ.Α.A.Κ. ενημερώνει τον ενδιαφερό­μενο με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής του ΚΗΜΟ, για την έγκριση ή μη της Αίτησης Εγγραφής του, μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητι­κών.

Αν η Αίτηση Εγγραφής εγκριθεί, η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. ολοκληρώνει τη διαδικασία εγγραφής του ενδιαφερό­μενου στο ΚΗΜΟ και με το μήνυμα ηλεκτρονικού τα­χυδρομείου της περ. α΄ αποστέλλει και τον μοναδικό Αριθμό Εγγραφής του υπεύθυνου της μονάδας. Η αρ­μόδια Δ.Α.Ο.Κ. εκδίδει έντυπη Βεβαίωση Εγγραφής του ενδιαφερόμενου, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της, στην οποία αναγράφεται και ο μοναδικός Αριθμός Εγγραφής του. Ο Αριθμός Εγγραφής είναι εξαψήφιος ήτοι ο κωδικός του Νομού και η αύξουσα σειρά εγ­γραφής σε σύνολο Χώρας, με επιπλέον το γραμματικό πρόθεμα GR.

Αν η Αίτηση Εγγραφής απορριφθεί, στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της περ. α΄, η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο τους λόγους για τους οποίους η Αίτηση Εγγραφής απορρίφθηκε, καθώς και το δικαίωμα άσκησης ένστασης και τις προ­θεσμίες υποβολής της, σύμφωνα με το άρθρο 9.

Παράβολα

Απαιτείται η πληρωμή e-παραβόλου δέκα (10) ευρώ για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 4235/2014, & η έκδοση της απόδειξης πληρωμής.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Η έδοση και πληρωμή του e-παραβόλου γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσα από την εφαρμογή της ΓΓΠΣ e-παράβολο.

1. Επισκεπτόμαστε την πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων: www.gsis.gr

2. Υπηρεσίες προς πολίτες

3. Ε-παράβολο

4. Είσοδος για μη πιστοποιημένους χρήστες

5. Χορήγηση παραβόλου

6. Από την πτυσόμενη λίστα του πρώτου πεδίου "Φορέας Δημοσίου", επιλέγω: "Αγροτικής Ανάπτυξης/Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ"

7. Από την πτυσόμενη λίστα του δεύτερου πεδίου "Κατηγορία παραβόλου", επιλέγω "Επαγγελματίες Αγρότες για Οικοτεχνία -ΚΗΜΟ"

8. Από την πτυσόμενη λίστα του τρίτου πεδίου "Τύπος παραβόλου", επιλέγω "Εγγραφή ή Ανανέωση από ΚΗΜΟ"

9. Ποσό δέκα (10) ευρώ

10. Υποβολή Αιτήματος

11. Έκδοση παραβόλου

12. Πληρωμή

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή του παραβόλου και την πληρωμή αυτού, προσκομίζεται το αποδεικτικό πληρωμής.

Δικαιολογητικά

1) Βεβαίωση από τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης για το ίδιο έτους με το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ, που να αποδεικνύει ότι είναι ο ενδιαφερόμενος κατά κύριο επάγγελμα αγρότης.

2) Αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας του ΟΣΔΕ, του ίδιου έτους με το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ

3) Απόδειξη πληρωμής e-παραβόλου για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 4235/2014.

4) Δήλωση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις υγιεινής της παρ.1 του άρθρου 4.

5) Όσον αφορά τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων, επιπλέον των ανωτέρω, δήλωση ότι:

5α) Το γάλα που μεταποιούν δεν υπερβαίνει τις ποσότητες της παρ. 3, του άρθρου 6, της 3724/162303/22.12.2014 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3438/Β΄/2014).

5β) Τα προϊόντα παρασκευάζονται από γάλα, που προέρχεται αποκλειστικά από την εκμετάλλευσή τους.

5γ) Τα τελικά προϊόντα πωλούνται λιανικώς στα σημεία διάθεσης από τους ίδιους.

5δ) Συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 3724/162303 ( ΦΕΚ 3438/22.12.2014) κοινής υπουργικής απόφασης.

6) Σε περίπτωση συνεργασίας Οικοτεχνών, σχετικό Συμφωνητικό.

Νομοθεσία

ΥΑ 4912/120862/15 (ΦΕΚ2468 Β'/17-11-2015): Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο αρμόδιο στέλεχος της Υπηρεσίας:

κο Κρίθινο Κωνσταντίνο, τηλ. 2813 407932, e-mail krithinosk@crete.gov.gr

ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407955, e-mail daa-her@crete.gov.gr