Χορήγηση Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας

Κατά την ψηφιακή υποβολή αιτήματος, αποκλειστικά και μόνο, στο σχετικό Έντυπο Αίτηση, δεν απαιτείται υπογραφή του αιτούντος καθόσον η σελίδα της αίτησης φέρει σήμανση ταυτοποίησης μέσω Taxisnet.

Αριθμός αιτήματος: 314
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος διενεργείται στα εισαγόμενα, παραγόμενα και διακινούμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2016/2031, και στοχεύει στη μείωση του κινδύνου εισαγωγής και διάδοσης επιβλαβών οργανισμών στη Χώρα και στην ΕΕ. Ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος πραγματοποιείται στα σημεία εισόδου ή προορισμού για τα εισαγόμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, και στις εγκαταστάσεις των παραγωγών, εισαγωγέων, εξαγωγέων, συσκευαστών για τα παραγόμενα και διακινούμενα στη χώρα και στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Προϋποθέσεις

Προϋποθέσεις για έκδοση πιστοποιητικού φυτοϋγείας εξαγωγής:

1) Ο επαγγελματίας θα πρέπει να είναι γραμμένος στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών (άρθρα 65 & 66 του Καν. (ΕΕ) 2016/2031) που τηρείται στις ΔΑΑΚ.

2) Θα έχει υπό τον έλεγχό του το εν λόγω φυτό, φυτικό προϊόν ή το άλλο αντικείμενο που πρόκειται να εξαχθεί.

3) Εξασφαλίζεται ότι εν λόγω φυτό, φυτικό προϊόν ή το άλλο αντικείμενο που πρόκειται να εξαχθεί συμμορφώνεται με τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής. Οι φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις προσκομίζονται μαζί με την αίτηση για την έκδοση του πιστοποιητικού φυτοϋγείας. Οι επαγγελματίες μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους για τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο της χώρας εξαγωγής στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρουν στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.ippc.int/en/countries/all/contactpoints/.

4) Τα ξύλινα μέσα συσκευασίας που τυχόν συνοδεύουν το φορτίο να φέρουν σήμανση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Επισημαίνεται ότι η αίτηση θα πρέπει να κατατίθεται εγκαίρως ώστε να υπάρχει ο χρόνος πραγματοποίησης των επιθεωρήσεων, δειγματοληψιών και δοκιμών που τυχόν απαιτούνται για την συμμόρφωση του προς εξαγωγή φορτίου με τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής.

Προϋποθέσεις για την εισαγωγή φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων στο έδαφος της Ε.Ε.

1) Ο επαγγελματίας θα πρέπει να είναι γραμμένος στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών (άρθρα 65 & 66 του Καν. (ΕΕ) 2016/2031) που τηρείται στις ΔΑΑΚ.

2) Να πληρούνται οι όροι του κεφαλαίου VI, Τμήμα Ι του Καν. (ΕΕ) 2016/2031.

Παράβολα

Διαδικασία Πληρωμής Παραβόλου για Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας

1. Εισαγωγή στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών

https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

Δημιουργία e-παράβολου:

2. Επιλογή «Χορήγηση παράβολου».

3. Συμπλήρωση του σχετικού τετραψήφιου κωδικού (5563 => «Έκδοση ή μη ενός ΠΦ 30 €/αποστολή»στο πεδίο: «Αναζήτηση με κωδικό τύπου».

a. Συμπληρώνετε τα υπόλοιπα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης με τα προσωπικά σας στοιχεία.

b. Επιλέγετε «Υποβολή Αιτήματος».

c. Στην οθόνη «Επιβεβαίωση Στοιχείων Παραβόλου» ελέγχετε τα στοιχεία της καταχώρησης και επιλέγετε «Οριστική Υποβολή Αιτήματος».

d. Στην οθόνη «Οθόνη Ολοκλήρωσης Έκδοσης και Εκτύπωσης Παραβόλου» επιλέγετε «Εκτύπωση Παραβόλου» εκτυπώνετε ή αποθηκεύετε το e-παράβολο.

4. Πληρωμή e-παραβόλου: Η πληρωμή του e-παραβόλου μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση του μοναδικού κωδικού πληρωμής (ο οποίος αναγράφεται στο e-παράβολο), στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ ή με την χρήση πιστωτικής / χρεωστικής / προπληρωμένης κάρτας μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ. Την άμεση πληρωμή (e-παράβολο άμεσα διαθέσιμο) υποστηρίζουν οι τράπεζες:

ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Οι υπόλοιπες τράπεζες και τα ΕΛΤΑ υποστηρίζουν την ετεροχρονισμένη πληρωμή (e-παράβολο διαθέσιμο μετά από 1-2 εργάσιμες ημέρες).

Για πληρωμή με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα (το e-παράβολο είναι άμεσα διαθέσιμο), μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάρτες που έχουν εκδοθεί από Ελληνικές Τράπεζες.

5. Κατάθεση e-παραβόλου στην Υπηρεσία μας: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει το e-παράβολο στην υπηρεσία μας υποχρεωτικά μαζί με την αίτηση εξαγωγής. Στην συνέχεια, υπάλληλος της υπηρεσίας μας, θα κάνει τον έλεγχο και τη δέσμευση του e-παραβόλου.

Τεχνική υποστήριξη: Για θέματα τεχνικής υποστήριξης του e-παραβόλου παρακαλούμε να απευθύνεστε στο τηλεφωνικό κέντρο 15515.

Δικαιολογητικά

Ανάλογα με τις απαίτήσεις της χώρας στην οποία εξάγεται το προιόν

Νομοθεσία

Σχετική Νομοθεσία Καν. (ΕΕ) 2016/2031 και Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες