Φυτοϋγειονομικό διαβατήριο

Όσον αφορά στην διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων (εντός Ελλάδας και Ε.Ε. γενικότερα)

Χρόνος διεκπεραίωσης: 5-10 ΗΜΕΡΕΣ

Αριθμός αιτήματος: 318
Τελευταία ενημέρωση: 29-02-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Απαιτείται η έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων για:

φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII του Εκτελεστικού Καν. 2019/2072

φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που πρόκειται να διακινηθούν σε προστατευόμενες ζώνες, με την ένδειξη «PZ», σύμφωνα με το άρθρο 80 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα XIV του Εκτελεστικού Καν. 2019/2072.

φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που εισέρχονται στην επικράτεια της Ένωσης από τρίτη χώρα για τη διακίνηση των οποίων στην επικράτεια της Ένωσης απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο σύμφωνα με τα άρθρα 79 παράγραφος 1 και 80 παράγραφος 1του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

Δεν απαιτείται έκδοση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου για:

φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα τα οποία διακινούνται εντός και μεταξύ των εγκαταστάσεων του ίδιου επαγγελματία οι οποίες βρίσκονται σε στενή εγγύτητα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 82 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα τα οποία πωλούνται απευθείας στον τελικό χρήστη συμπεριλαμβανομένων των ερασιτεχνών κηπουρών, με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο άρθρο 81 παρ. 1(α), (β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 46 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 περί «διακίνησης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων σε παραμεθόριες περιοχές».

φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 47 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 περί «διακίνησης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων υπό φυτοϋγειονομική διαμετακόμιση».

φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 48 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 περί «διακίνησης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για επίσημες δοκιμές, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών ή γενετική βελτίωση».

φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 75 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 για την διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που διακινούνται σε αποσκευές ταξιδιωτών.

Επισημαίνεται ότι για όσα εκ των άνω εμπίπτουν στην κατηγορία του πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτά προς φύτευση, σπόροι κ.ά.) αρμόδια για την έγκριση έκδοσης φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων είναι τα ΤΑΑΕ (πρώην ΚΕΠΥΕΛ).

Προϋποθέσεις

Προϋποθέσεις για την έγκριση έκδοσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου:

1) Ο επαγγελματίας θα πρέπει να είναι γραμμένος στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών (άρθρα 65 & 66 του Καν. (ΕΕ) 2016/2031) που τηρείται στις ΔΑΑΚ.

2) Θα έχει υπό τον έλεγχό του το εν λόγω φυτό, φυτικό προϊόν ή το άλλο αντικείμενο για το οποίο πρόκειται να εκδοθεί διαβατήριο.

Παράβολα

1. Εισαγωγή στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών

https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

2. Επιλογή «Χορήγηση παράβολου».

3. Δημιουργία e-παράβολου: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει την σχετική ηλεκτρονική φόρμα «Αίτημα χορήγησης παραβόλου»:

a. Στο πεδίο «Φορέας Δημοσίου» επιλέγετε «Αγροτικής Ανάπτυξης / Προστασία Φυτικής Παραγωγής».

b. Στο πεδίο «Κατηγορία Παραβόλου» επιλέγετε «Φυτ/κο Διαβατήριο (Φ/Δ) – ΦΔ αντικατάστασης».

c. Στο πεδίο «Τύπος Παραβόλου» επιλέγετε «Έγκριση έκδοσης ή μη ενός ΦΔ».

d. Συμπληρώνετε τα υπόλοιπα πεδία της αίτησης.

e. Επιλέγετε «Υποβολή Αιτήματος».

f. Στην οθόνη «Επιβεβαίωση Στοιχείων Παραβόλου» ελέγχετε τα στοιχεία της καταχώρησης και επιλέγετε «Οριστική Υποβολή Αιτήματος».

g. Στην οθόνη «Οθόνη Ολοκλήρωσης Έκδοσης και Εκτύπωσης Παραβόλου» επιλέγετε «Εκτύπωση Παραβόλου» εκτυπώνετε ή αποθηκεύετε το e-παράβολο.

4. Πληρωμή e-παραβόλου: Η πληρωμή του e-παραβόλου μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση του μοναδικού κωδικού πληρωμής (ο οποίος αναγράφεται στο e-παράβολο), στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ ή με την χρήση πιστωτικής / χρεωστικής / προπληρωμένης κάρτας μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ. Την άμεση πληρωμή (e-παράβολο άμεσα διαθέσιμο) υποστηρίζουν οι τράπεζες:

― ALPHA BANK

― ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

― ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

― ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Οι υπόλοιπες τράπεζες και τα ΕΛΤΑ υποστηρίζουν την ετεροχρονισμένη πληρωμή (e-παράβολο διαθέσιμο μετά από 1-2 εργάσιμες ημέρες).

Για πληρωμή με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα (το e-παράβολο είναι άμεσα διαθέσιμο), μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάρτες που έχουν εκδοθεί από Ελληνικές Τράπεζες.

5. Κατάθεση e-παραβόλου στην Υπηρεσία μας: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει το e-παράβολο στην υπηρεσία μας υποχρεωτικά μαζί με την αίτηση έκδοσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου. Στην συνέχεια, υπάλληλος της υπηρεσίας μας, θα κάνει τον έλεγχο και τη δέσμευση του e-παραβόλου.

Τεχνική υποστήριξη: Για θέματα τεχνικής υποστήριξης του e-παραβόλου παρακαλούμε να απευθύνεστε στο τηλεφωνικό κέντρο 15515.

Δικαιολογητικά

1) Αίτηση

2) Παράβολο 15€

Νομοθεσία

Σχετική Νομοθεσία Καν. (ΕΕ) 2016/2031 και Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες