Χορήγηση ή ανανέωση άδειας εργασίας σε πολίτες τρίτων χωρών που παραμένουν στην χώρα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3907/2011 (φεκ α΄ 7) όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4332/2015 (α΄76) και της ΚΥΑ 53619/765/25-11-2015 του υπουργείου εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης

Οι αλλοδαποί που διαμένουν στην χώρα μας παράνομα μπορούν να παραμείνουν στην χώρα και συγκεκριμένα στην περιοχή που διαμένουν και να εργαστούν σε διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας ως εργάτες γης ως εργάτες κτηνοτροφίας ως φροντιστές ηλικιωμένων ως οικιακοί βοηθοί Κ.Α.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 7 Ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 328
Τελευταία ενημέρωση: 07-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Πριν την έκδοση της άδειας εργασίας προαπαιτείται η έγκριση απασχόλησης του αλλοδαπού που γίνεται κατόπιν αίτησης του εργοδότη στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης Δ/νση αλλοδαπών και μετανάστευσης η κράτηση η ελευθέρωση η αναβολή απομάκρυνσης από την αρμόδια αστυνομική Δ/νση και οι εξετάσεις υγείας του αλλοδαπού.

Προϋποθέσεις

Παράνομη διαμονή στην χωρά μας, στην περιοχή μας, εργοδότης που επιθυμεί να απασχολήσει των αλλοδαπών σε τομέα οικονομικής δραστηριότητας -είδος εργασίας για τον/την όποιο/α το αρμόδιο υπουργείο έχει δώσει θέσεις εργασίας, να έχει αναβληθεί η απομάκρυνση του με βάσει το θετικό του παραπάνω αιτήματος και ο αλλοδαπός να μην πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα επικίνδυνα για την δημόσιας υγειά αυτοί πρέπει να συντρέχουν για να πάρει άδεια εργασίας που θα ξεκινάει από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του αιτήματος του στην Δ/νση δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας της ΠΕ Ηράκλειου και θα λήγει τη ημερομηνία που λήγει η εξάμηνη αστυνομική αναβολή απομάκρυνσης.

Δικαιολογητικά

Ø ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΟΥ Ν. 3907/2011 Η΄ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 78 Α ΤΟΥ Ν. 3386/2005

Ø ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Ø ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ø ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Νομοθεσία

Βάσει των διατάξεων της παρ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΤΟΥ Ν. 3907/2011 (Φεκ Α΄ 7) όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη της Παρ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 4332/2015 (Α΄76) και ΤΗΣ ΚΥΑ 53619/765/25-11-2015 του υπουργείου εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Υγείας   Δ/νση: Τηλέμαχου Πλεύρη 2

Για περισσότερες πληροφορίες, 2813410720 & 705