Δήλωση στοιχείων παραγωγής και εμπορίας επιχειρήσεων ζωοτροφών

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις καρτέλες Πρόσβαση & Επικοινωνία και Ψηφιακή υποβολή.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Ο αναμενόμενος μέσος χρόνος εξυπηρέτησης είναι 30 ημέρες.

Αριθμός αιτήματος: 366
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Παράβολα

(κωδ. 1721, 1722,3701, 1723, 1724, 1725) βλ. Αναλυτική Περιγραφή https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες ,2813407939, 952,951