Ηλεκτροδότηση μελισσοκομικής μονάδας

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις καρτέλες Πρόσβαση & Επικοινωνία και Ψηφιακή υποβολή.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 375
Τελευταία ενημέρωση: 21-06-2022

Παράβολα

3787 (50 €)

Δικαιολογητικά

1. Βεβαίωση ΚΕΠΥΕΛ περί επαγγελματία αγρότης (μόνο για το πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού)

2. Μελισσοκομικό Βιβλιάριο σε ισχύ

3. Ταυτότητα (φωτοτυπία)

4. Οικοδομική Άδεια _Άδεια λειτουργίας

5. Τοπογραφικό διάγραμμα / Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Εθν. Κτηματολογίου

6. e-Παράβολο 50,0 ΕΥΡΩ (ΚΩΔΙΚΟΣ 3787)


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες 2813407960 giannadakiste@crete.gov.gr