Ηλεκτροδότηση πτηνό_κτηνοτροφικής μονάδας

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις καρτέλες Πρόσβαση & Επικοινωνία και Ψηφιακή υποβολή.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 376
Τελευταία ενημέρωση: 21-06-2022

Παράβολα

3787 (50 €)

Δικαιολογητικά

1. Ταυτότητα (φωτοτυπία)

2. Συμβόλαιο (φωτοτυπία)

3. Άδεια Οικοδομής (φωτοτυπία)

4. Άδεια Εγκατάστασης (φωτοτυπία)

5. Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης

6. Δήλωση ΟΣΔΕ / Κτηνοτροφική δήλωση

7. e -Παράβολο 50, 0 ΕΥΡΩ (ΚΩΔΙΚΟΣ 3787)


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες 2813407960 giannadakiste@crete.gov.gr