Χορήγηση δελτίου Νο1 για επικαιροποίηση δεξαμενής

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις καρτέλες Πρόσβαση & Επικοινωνία και Ψηφιακή υποβολή.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 378
Τελευταία ενημέρωση: 21-06-2022

Παράβολα

3788 (25 €)

Δικαιολογητικά

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ή Ε9 ή ΟΣΔΕ ή 9ετες ενοικιαστήριο)

2. Ταυτότητα (φωτοτυπία)

3. Άδεια Χρήσης Νερού (φωτοτυπία) ή Βεβαίωση Άρδευσης Συλλογικού φορέα

4. Τοπογραφικό ή Απόσπασμα από Ορθοφωτοχάρτη

5. Λογαριασμός ΔΕΗ

6. e- Παράβολο 25,0 (κωδ. 3788)


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες 2813407960 giannadakiste@crete.gov.gr