Χορήγηση δελτίου Νο1 για θερμοκήπιο

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις καρτέλες Πρόσβαση & Επικοινωνία και Ψηφιακή υποβολή.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 379
Τελευταία ενημέρωση: 21-06-2022

Παράβολα

3788 (25 €)

Δικαιολογητικά

1. Ταυτότητα

2. Τίτλοι ιδιοκτησίας (Ε1 & Ε9, ΟΣΔΕ, Συμβόλαια, ενοικιαστήριο 6ετες)

3. Τοπογραφικό ή Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη Εθνικού Κτηματολογίου ή Αεροφωτογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ

4. Λογαριασμό ΔΕΗ

5. e-Παράβολο 25,0 ευρώ (κωδ. 3788) & απόδειξη πληρωμής


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες