Χορήγηση δελτίου Νο1 Πτηνό Κτηνιατρικής μονάδας

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις καρτέλες Πρόσβαση & Επικοινωνία και Ψηφιακή υποβολή.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 380
Τελευταία ενημέρωση: 21-06-2022

Δικαιολογητικά

1. Ταυτότητα

2. Συμβόλαιο

3. Άδεια Οικοδομής

4. Άδεια Εγκατάστασης

5. Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης

6. Λογ. ΔΕΗ

7. Δήλωση ΟΣΔΕ & Κτηνοτροφική δήλωση

8. e -Παράβολο 25,0 (ΚΩΔ. 3788)


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες 2813407960 giannadakiste@crete.gov.gr