Πιστοποιητικό παύσης επαγγέλματος Μηχανικών

Αριθμός αιτήματος: 401
Τελευταία ενημέρωση: 18-07-2024

Δικαιολογητικά

 Υπεύθυνη Δήλωση παύσης

 Πρωτότυπο πτυχίο ΜΕΕΚ

( αφορά μελετητές )

 Πρωτότυπο πτυχίο ΣΕΚ

( αφορά μελετητές )


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες