Πιστοποιητικό διαγραφής επαγγέλματος από τα μητρώα του ΤΜΕΔΕ

Αριθμός αιτήματος: 402
Τελευταία ενημέρωση: 27-07-2022

Δικαιολογητικά

Υπεύθυνη Δήλωση διαγραφής


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες